Home

Welkom op boerderij Vorster Hand!

Boerderij Vorster Hand is gelegen in een lommerrijk buitengebied van Sevenum. Rustig en toch niet afgelegen. Boerderij Vorster Hand heeft een biologische witlofkwekerij. Deze witlof word geproduceerd mede dankzij de aanwezige hulpboeren. Boerderij Vorster Hand biedt naast een werkplek voor mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking, ook dagbesteding voor ouderen. Deze dagbesteding is vooral gericht op beleving. 

De naam boerderij Vorster Hand heeft een tweeledig context. Vorster Hand is de plaatselijke bijnaam van wijlen Handrie Kersten (grondlegger van de boerderij en de vader van Math). Daarnaast kan de naam boerderij Vorster Hand gezien worden als een boerderij welke een handreiking wil zijn op persoonlijke ontwikkeling, sociale erkenning, lichamelijke, psychische en /of psychogeriatrische ondersteuning van de mensen die de boerderij bezoeken.

De boerderij geeft met de witlofkwekerij, kleinvee, tuinen en mensen een hartelijke en karakeristieke sfeer.

 Boerderij Vorster Hand draagt het keurmerk "kwaliteit laat je zien"        

                         

 Boerderij Vorster Hand is aangesloten bij:  
                     
 in samenwerking met  
 

 

 

Juni, 2015

Nieuw op boerderij Vorster Hand!

Naast zorg met lof, richt boerderij Vorster Hand zich nu ook op arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt middels arbeidstraining die erop gericht is om de deelnemers te laten wennen aan werk en geleidelijk, onder deskundige begeleiding, toe te laten groeien naar een betaalde baan binnen de reguliere arbeidsmarkt.
 
Klik hier voor meer informatie.